Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες που διακρίνονται για την αμεσότητα, την έγκαιρη ανταπόκριση, την ταχύτητα και τη συνεπή παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας και ο ιδιόκτητος σύγχρονος στόλος που διαθέτουμε εγγυώνται την υπεύθυνη και ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων σας.

Μεταφορές ολόκληρων φορτίων εταιρειών και βιομηχανιών από όλη την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα, και από όλη την Ελλάδα σε όλη την Κρήτη.
Ειδικά προγράμματα διανομής με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Ασφαλείς & Αξιόπιστες Μεταφορές Φορτίων

Ειδικές Μεταφορές Μεγάλων Φορτίων.

Απαιτητικές Ψυγείο-Μεταφορές

Φορτία ADR


Με τον σύγχρονο στόλο των φορτηγών μας, αναλαμβάνουμε την επιτυχή διεκπεραίωση και την πιο δύσκολων φορτίων πανελλαδικά.

Τα φορτηγά μας εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές μεταφοράς των ADR φορτίων.

Παρέχουμε πλήρη πιστοποίηση των οχημάτων μας, αλλά και οδηγούς κατόχους διπλώματος ADR.

Τηρούμε όλους τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.
Η συνέπεια και η υπευθυνότητα είναι χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν.

Πίνακας ADR Φορτίων

Εκρηκτικές ύλες και είδη
Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές ύλες
Αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα και παρόμοια εμπορεύματα
Αέρια πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυόμενα υπό πίεση
Εύφλεκτα υγρά ή στερεά
Εύφλεκτα στερεά ή ύλες υποκείμενες σε αυτόματη καύση
Εύφλεκτα στερεά ή ουσίες που ελκύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό
Οξειδωτικές ύλες
Οργανικά υπεροξείδια
Τοξικές ύλες
Απεχθείς ύλες και ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση
Ραδιενεργές ύλες
Διαβρωτικές ύλες
Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη

ΕΦΑΧ

BOBOLAKIS BROS S.A.

Μεταφορές

Groupage φορτία από Αθήνα για Xανιά και από Χανιά για Αθήνα. Μεταφορές Υγρών Τροφίμων. Ανασυσκευασία - Παλετοποίηση των μεταφερόμενων προïόντων.

Παραδόσεις

Παραδόσεις και παραλαβές όλο το 24ωρο σε Αθήνα και Χανιά με φορτοταξί έως 4m με υδραυλική πόρτα. Φορτηγά έως 6m και υδραυλική πόρτα. Εξειδικευμένο συνεργείο για τις παραλαβές παραδόσεις των προϊόντων σας.

Χώροι

Στους χώρους μας διαθέτουμε κλαρκ φορτοεκφόρτωσης έως 3,5 τόνους και ειδικές ράμπες.